Kredītspējas prognozes ziņojums aizdevuma saņemšanai

Specializēts ziņojums, kas paredzēts bankām un patēriņa kreditoriem, lai efektīvi novērtētu potenciālā klienta kredītrisku un spēju izpildīt uzņemtās saistības. Ziņojuma veidošanā tiek izmantota informācija no ārējiem datu avotiem, Kredītinformācijas Birojā uzkrātā informācija, kā arī informācija, ko sniedzis pats pieteikuma iesniedzējs.

z-library Acompanhantes - MClass - FamosasVIP